Hlavní stránka > Tréninky > Hoopers hry Lány

Hoopers hry Lány Intenzivka

Hoopers hry Lány

Závodní propozice

Místo konání: ZKO Lány

Den konání: 23. 10. 2021

Parkování: V areálu ZKO Lány

Občerstvení: Vlastní

Rozhodčí: Tereza Jelínková

 

Harmonogram:

  • 9:00 - 9:30 prezence a veterinární přejímka zkoušejících

  • 9:30 - Gambler

  • ??? - Centrifuga

  • ??? - Barelový běh

  • ??? - Vyhlášení her

Hry se řídí doprovodnými pravidly Klubu Hoopers z. s. Přihláška je platná zaplacením startovného. Bez zaplacení startovného je tým považován za náhradníka. 

Zasláním přihlášky přijímáte plnou zodpovědnost za sebe a svého psa po průběh celé zkoušky a zavazujete se dodržovat pokyny pořadatele.

Organizace zkoušky je přizpůsobena vládním opatřením kvůli pandemii Covid-19.

 

Hodnocení:

Vyhlášeni a oceněni budou první tři v každé hře rozdělení na S a L.

 

Podmínky účasti:

  • Zaplacení startovného

  • Platné očkování

  • Pes musí být klinicky zdravý v den závodu

  • Sportovní chování ke psu i dalším účastníkům

 

Platba:

Startovné je 250,- Kč/tým. Platby zasílejte na účet 230411980/0600. Jako variabilní symbol uvádějte 20211023 a do zprávy jméno a příjmení + jméno psa/psů. 

 

Uzávěrka: Do 15. 10. 2021 nebo do naplnění kapacity

 

V souladu s účinností nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů Vás tímto upozorňujeme, že zkouška bude fotograficky dokumentována a bude pořizován video záznam. Účastí na této akci automaticky souhlasíte s uveřejněním fotografií na webu a sociálních sítích.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu propozic!


Kontakt: Tereza Jelínková - 733 312 154, modrasek15@gmail.com

Datum

23.10.2021 09:00 - 15:00 (So)

Sport

Hoopers

Cena

250 Kč za psa

Přihlášeno

5 z 60

Výcvikář

. Tereza Jelínková

Místo tréninku

ZKO Lány

Přihlášené týmy

Psovod Počet psů Jméno psa Zaplaceno
Olga Čermaková 1 Aida Ne
Olga Čermaková 1 Larry Ne
Dana Srbová 1 Sára Ne
Bohumila Texlová 1 Bianca Royal Rives Ne
Krunclová Romana 1 Babu Ne

Přihláška

small do 40 cm large nad 40 cm
Zobrazit znění o ochraně osobních údajů

Komentáře k tréninku: